Articles

Dagsplan

Dagsplanen på Jønnbu Leiskole ser slik ut:

toppen 

07.00 Stå opp

07.45 Kjøkkentjeneste møter

08.00 Frokost, matpakke

09.00 Undervisning, inneøkt

10.00 Aktivitet/tur

17.00 Inn fra aktivitet/tur

17.45 Kjøkkentjeneste møter

18.00 Middag

19.00 Kiosk (mandag, tirsdag og onsdag)

20.00 Kveldssamling ved behov.

Torsdag kveld har leirskolelærer underholdning.

22.00 Leggetid