TA KONTAKT


Jønnbu leirskule legg vekt på å få til en god kontakt i forkant av leirskoleoppholdet for å legge tilrette for et best mulig opphold for alle

KONTAKTOPPLYSNINGER


Ta kontakt med leirskolelærer hvis du har spørsmål om aktiviteter og tilpassing av disse eller andre ting som har med undervisning og opplegg på leirskolen. 


Har du spørsmål som går på bestilling av opphold, overnatting, tilpassing av mat o.l. kan du ta kontakt med daglig leder

Dag Øyvind Olsen Djuvik

Leirskolelærer, Jønnbu leirskule

90859215

Olav Sunde

Daglig leder, Jønnbu